Véronique Polet - Linked-in
Véronique Polet
+32 476 833 043

HR Interim Management: een frisse kijk, concrete acties

 

In de levensloop van een onderneming vinden vaak ingrijpende veranderingen plaats: de organisatie die wordt omgegooid, fusie van vennootschappen, lancering van nieuwe projecten of producten, … Het inroepen van een externe professional kan nuttig blijken om deze probleemsituaties op een serene manier op te lossen. Met een uitgebreide expertise en een frisse kijk op de situatie is het mogelijk het probleem snel te analyseren en gepersonaliseerde, doeltreffende en duurzame oplossingen door te voeren.

 

Change management en human resources management


Véronique Polet is een HR Interim Manager met een hoge toegevoegde waarde. Met haar brede ervaring en haar flexibiliteit werkt ze naar meetbare doelstellingen toe. Haar dienstverlening situeert zich binnen de volgende domeinen:

 • Alternatief loonbeleid – Bezoldigingsstrategieën – Flex Income
 • Aanwerving – Behoud van het personeel
 • HR-budgetten
 • HR-rapportering – Key Performance Indicators
 • HR-marketing
 • Imago van de werkgever
 • HRIS - SSC Shared Services Center
 • Opleidingsplannen en LMS Learning Management Systems
 • Classificatie van functies
 • Functieomschrijvingen en bepalen van doelstellingen – Kwantitatieve en kwalitatieve KPI’s
 • Performance Management
 • Evaluaties: toekennen van scores, rangschikking, verdeling van de scorequota’s
 • Promoties
 • Organigrammen
 • Mobiliteit - Expats
 • Planning van het personeelsbestand
 • Talentbeheer – Beheer van gekwalificeerd personeel – Planning van de opvolging – Sleutelfuncties
 • Nieuwe werkmethodes
 • Procedures en beleidsregels
 • HR Operational Excellence
 • Lean Management

 

Wenst u meer informatie over onze diensten omtrent HR Interim Management? Contacteer ons! 

Contact ►